GREY ERBJUDER

VISSELBLÅSARFUNKTION

Vi erbjuder en kostnadseffektiv tredjepartslösning där visselblåsaren tryggt
kan larma om misstänkta allvarliga missförhållanden i verksamheten.

VISSELBLÅSARFUNKTION

Vad innebär det?

Vi erbjuder en kostnadseffektiv tredjepartslösning där visselblåsaren tryggt och säkert kan larma om misstänkta allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Med visselblåsare (whistleblowers) avses personer som larmar och rapporterar om missförhållanden inom sin organisation. Grey Advokatbyrå har mångårig erfarenhet inom området och tillhandahåller extern visselblåsarfunktion åt ett flertal kommuner, kommunala och statliga bolag samt privata företag.

Så fungerar det

Anmälan

Organisationer som har visselblåsarfunktion hos Grey kan låta sina anställda (och eventuellt även externa intressenter) anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter till oss (tipsfunktion) på anonym basis.

Bedömning

Vi erbjuder dialog med visselblåsare både genom krypterade online tjänster och genom traditionella kommunikationsvägar såsom telefonmottagning, post och e-post dit anmälningar kan göras. När ett tips inkommer till Grey görs en första kvalificerad bedömning av ärendet, därefter lämnas det över till den interna utredningsfunktionen inom organisationen med en kvalificerad rekommendation om fortsatt hantering.

Utredning

Om organisationen emellertid även önskar att utredningen av tipsen hanteras externt, erbjuder Grey även en utredningsfunktion (i tillägg till tipsfunktionen), som i sådant fall utreder tipset och återkommer till organisationen med en bedömning samt förslag på konkreta åtgärder till följd av utredningen.

Fördelar med visselblåsarfunktion

  • Minskar sannolikheten att en oegentlighet inom organisationen ska inträffa och ökar även chanserna att få in värdefulla tips i ett tidigt skede.
  • Visar att organisationen är mån om sina etiska riktlinjer och stärker verksamhetens etiska profil genom att låta medarbetare, och eventuellt externa intressenter, rapportera misstänkta oegentligheter. Det är även ett centralt hållbarhetsredskap för organisationens styrelse.
  • Bidrar till att följa striktare anti-korruptionslagar och lagstiftning om stärkt skydd för visselblåsare.
  • Organisationer med en visselblåsartjänst upptäcker oftast oegentligheter snabbare vilket leder till minskade varumärkes- och finansiella risker för organisationen.

Greys visselblåsarfunktion erbjuder

Sekretesskyldighet

Långtgående och lagstadgad sekretesskyldighet för advokatbyrån tillförsäkrar skydd för känslig information och anonymitet för uppgiftslämnaren.

Kvalificerad bedömning

Tillförsäkrar kvalificerad bedömning av inkomna tips samt kvalitativ rekommendation om fortsatt hantering. Greys advokater har mångårig erfarenhet av att arbeta med sådana utredningar.

Förtroendeingivande

Förtroendeingivande rapporteringskanal vilket skapar förtroende för tjänsten.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert.