Vårt samhällsansvar

Som advokatbyrå ser vi att vi har ett ansvar och en roll att verka för ett bättre samhälle. Detta gäller såväl vid interna frågor kring vår verksamhet som när vi agerar utåt. Som jurister betraktar vi det som vår uppgift att särskilt värna om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstaten.

Av den anledningen är Grey engagerat i Working for Change vars verksamhet syftar till att öka den kulturella mångfalden avseende chefspositioner inom näringslivet.

Grey stödjer även Skyddsvärnet med gratis, eller kraftigt rabatterad, juridisk rådgivning. Skyddsvärnet bedriver socialt utvecklingsarbete som syftar till social rehabilitering och habilitering. Verksamheten innefattar bl.a. vård och arbetsintegrering för utslagna människor.