BOLAGSRÄTT

SKAPA RÄTT STRUKTUR

Genom helhetstänk samt kreativitet säkerställer vi kvaliteten
och affärsmässigheten i vår bolagsrättsliga rådgivning

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER (M&A)

M&A I EN DYNAMISK VÄRLD

Vi har förmågan att hantera de mest krävande transaktionerna på ett pragmatiskt och effektivt sätt.

KOMMERSIELLA AVTAL

AVTAL SOM STÄRKER DINA AFFÄRER

Vi strävar efter att förstå klientens verksamhet och
skapa avtal som möjliggör goda affärer

FASTIGHETSRÄTT

KLIENTFOKUSERAD RÅDGIVNING

Vi erbjuder affärsmässig rådgivning under fastighetens hela
livscykel med ett särskilt fokus på fastighetstransaktioner

TVISTLÖSNING

TVISTLÖSNING I KOMPLEXA SITUATIONER

Vi företräder klienter i allt som berör kommersiella tvister såsom skiljeförfaranden,
domstolsprocesser och andra alternativa tvistlösningsformer

OM OSS

Grey Advokatbyrå

Grey Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med ett strategiskt fokus på M&A, fastighetsrätt och
tvistlösning. Vi tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning i ett effektivt och personligt format.
Om Grey ›

Nyheter

Grey biträder Evolan vid förvärv av Hydrokortison Trimb

Grey har företrätt Evolan Pharma AB vid förvärv av läkemedlet Hydrokortison Trimb och samtliga därtill relaterade immateriella rättigheter och tillgångar av Trimb Healthcare AB, ett bolag ägt av Karo Pharma. Konkurrensverket har godkänt Evolan som köpare av...

Grey biträder RISE vid förvärv av aktier i MoRe

Grey har företrätt RISE Research Institutes of Sweden AB vid förvärv av 60 procent av aktierna i MoRe Research Örnsköldsvik AB. MoRe är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin....

Våra medarbetare

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Varje person som anställs kännetecknas därför av
framstående akademiska meriter, kreativitet, energi, intelligens och viljan att utmärka sig.

Expertis

icon_bolagsratt
Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar
de flesta av våra ärenden.

icon_-merger_aquisitions
Företagsöverlåtelser (M&A)

M&A utgör ett av byråns viktigaste
verksamhetsområden.

icon_kommersiellaavtal
Kommersiella avtal

Vi agerar i många olika frågor av väsentlig
betydelse för ett företags affärsverksamhet.

icon_fastighetsratt
Fastighetsrätt

Fastighetsrätten utgör en av våra
kärnverksamheter.

icon_tvistelosning
Tvistlösning

Vi har omfattande erfarenhet av att
företräda klienter i tvister.