BOLAGSRÄTT

SKAPA RÄTT STRUKTUR

Genom helhetstänk samt kreativitet säkerställer vi kvaliteten
och affärsmässigheten i vår bolagsrättsliga rådgivning

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER (M&A)

M&A I EN DYNAMISK VÄRLD

Vi har förmågan att hantera de mest krävande transaktionerna på ett pragmatiskt och effektivt sätt.

KOMMERSIELLA AVTAL

AVTAL SOM STÄRKER DINA AFFÄRER

Vi strävar efter att förstå klientens verksamhet och
skapa avtal som möjliggör goda affärer

FASTIGHETSRÄTT

KLIENTFOKUSERAD RÅDGIVNING

Vi erbjuder affärsmässig rådgivning under fastighetens hela
livscykel med ett särskilt fokus på fastighetstransaktioner

TVISTLÖSNING

TVISTLÖSNING I KOMPLEXA SITUATIONER

Vi företräder klienter i allt som berör kommersiella tvister såsom skiljeförfaranden,
domstolsprocesser och andra alternativa tvistlösningsformer

OM OSS

Grey Advokatbyrå

Grey Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med ett strategiskt fokus på M&A, fastighetsrätt och
tvistlösning. Vi tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning i ett effektivt och personligt format.
Om Grey ›

Nyheter

Grey söker biträdande jurister inom tvistelösning och M&A

Grey växer och söker nu biträdande jurister. Vi söker dig som har en fullgjord (eller snart fullgjord) juristexamen, eller dig som snart har fullgjort din notarietjänstgöring, och som vill vara med och expandera vår tvistlösningsgrupp eller M&A grupp. Vad vi...

Grey biträder SACPT2 avseende deras investering i Myrspoven AB

Grey har företrätt investmentbolaget SACPT2 i samband med sin etablering samt investering i Myrspoven AB. Myrspoven AB har nu erhållit en investering uppgående till 54 MSEK från SACPT2 och andra investerare (genom kapitaltillskott och teckningsoptioner). SACPT2 är ett...

Våra medarbetare

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Varje person som anställs kännetecknas därför av
framstående akademiska meriter, kreativitet, energi, intelligens och viljan att utmärka sig.

Expertis

icon_bolagsratt
Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar
de flesta av våra ärenden.

icon_-merger_aquisitions
Företagsöverlåtelser (M&A)

M&A utgör ett av byråns viktigaste
verksamhetsområden.

icon_kommersiellaavtal
Kommersiella avtal

Vi agerar i många olika frågor av väsentlig
betydelse för ett företags affärsverksamhet.

icon_fastighetsratt
Fastighetsrätt

Fastighetsrätten utgör en av våra
kärnverksamheter.

icon_tvistelosning
Tvistlösning

Vi har omfattande erfarenhet av att
företräda klienter i tvister.