Nyheter

Här publicerar vi ett urval av våra senaste uppdrag samt pressmeddelanden och andra publikationer.

Grey biträder vid försäljningen av Kungshusen Medicinska till Diploma

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Kungshusen Medicinska AB till Diploma PLC. Kungshusen grundades 1977 och är en ledande svensk distributör av medicintekniska produkter inom endoskopi och diatermi. Kungshusen har sitt huvudkontor i Mariefred,...

Grey söker biträdande jurister inom tvistelösning och M&A

Grey växer och söker nu biträdande jurister. Vi söker dig som har en fullgjord (eller snart fullgjord) juristexamen, eller dig som snart har fullgjort din notarietjänstgöring, och som vill vara med och expandera vår tvistlösningsgrupp eller M&A grupp. Vad vi...

Grey biträder SACPT2 avseende deras investering i Myrspoven AB

Grey har företrätt investmentbolaget SACPT2 i samband med sin etablering samt investering i Myrspoven AB. Myrspoven AB har nu erhållit en investering uppgående till 54 MSEK från SACPT2 och andra investerare (genom kapitaltillskott och teckningsoptioner). SACPT2 är ett...

Grey biträder vid försäljningen av Dicom Expense till MobileXpense

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Dicom Expense AB till MobileXpense. Dicom Expense grundades för 25 år sedan och verksamheten bygger på idén att förenkla rese- och utläggsprocessen. Den smarta molntjänsten och mobilappen effektiviserar...

Grey biträder Evolan vid förvärv av Hydrokortison Trimb

Grey har företrätt Evolan Pharma AB vid förvärv av läkemedlet Hydrokortison Trimb och samtliga därtill relaterade immateriella rättigheter och tillgångar av Trimb Healthcare AB, ett bolag ägt av Karo Pharma. Konkurrensverket har godkänt Evolan som köpare av...

Grey biträder RISE vid förvärv av aktier i MoRe

Grey har företrätt RISE Research Institutes of Sweden AB vid förvärv av 60 procent av aktierna i MoRe Research Örnsköldsvik AB. MoRe är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin....

Grey biträder vid försäljningen av eBuilder Travel till MobileXpense

Grey har företrätt ägaren vid försäljningen av aktierna i eBuilder Travel AB till MobileXpense. eBuilder Travel grundades 2007 och erbjuder en molnbaserad tjänst som stödjer hela rese- och utläggsprocessen ”end to end” för såväl resenären som arbetsgivaren. Ett...

Grey biträder vid försäljningen av Billecta till Savelend Credit Group

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Billecta AB till Savelend Credit Group AB (publ). Billecta grundades 2014 och bolagets tjänst hjälper företag att automatisera sina fakturaflöden, allt från skapande av fakturor till avprickning, bokföring,...