Nyheter

Här publicerar vi ett urval av våra senaste uppdrag samt pressmeddelanden och andra publikationer.

Grey biträder RISE vid förvärv av aktier i MoRe

Grey har företrätt RISE Research Institutes of Sweden AB vid förvärv av 60 procent av aktierna i MoRe Research Örnsköldsvik AB. MoRe är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin....

Grey biträder vid försäljningen av eBuilder Travel till MobileXpense

Grey har företrätt ägaren vid försäljningen av aktierna i eBuilder Travel AB till MobileXpense. eBuilder Travel grundades 2007 och erbjuder en molnbaserad tjänst som stödjer hela rese- och utläggsprocessen ”end to end” för såväl resenären som arbetsgivaren. Ett...

Grey biträder vid försäljningen av Billecta till Savelend Credit Group

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Billecta AB till Savelend Credit Group AB (publ). Billecta grundades 2014 och bolagets tjänst hjälper företag att automatisera sina fakturaflöden, allt från skapande av fakturor till avprickning, bokföring,...

Grey biträder vid försäljningen av Luftkontroll Energy till Airteam

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Luftkontroll Energy i Örebro AB till Airteam A/S. Luftkontroll Energy är en ledande installatör av ventilationslösningar i Mälardalsregionen. Bolaget har cirka 35 medarbetare med kontor i Örebro. Omsättningen...

Offentlig auktion av fastigheten Ekerö Mörby 1:3

Fastigheten Ekerö Mörby 1:3 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Fastigheten består av mark, har en registrerad areal om 25.001 kvm och är belägen i Ekerö, Skå. Fastigheten saknar taxeringsvärde och är taxerad som en industrifastighet. Auktionen äger...

Grey vann offentlig upphandling för Swedavia

Grey Advokatbyrå har tilldelats en upphandling av juridiska tjänster för Swedavia. Tilldelningen avser rättsområdet fastighetsrätt för en avtalstid om tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och...

Grey biträder vid försäljningen av The Multi Group till 500.com

Grey har företrätt grundarna och övriga aktieägare vid försäljningen av 93 % av aktierna i The Multi Group Ltd till 500.com Ltd. Köpeskillingen uppgick till cirka 50 miljoner euro. Multi Group är ett maltesiskt bolag som tillhandahåller online lotteri- och...