Isak Kurt

Advokat, partner – Specialist inom tvistlösning och hyresrätt

Arbetslivserfarenhet

Grey Advokatbyrå, partner, 2016-
Justitiedepartementet, rättssakkunnig, 2014-2016
Svea hovrätt, hovrättsassessor, 2013-2014
Solna tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2012-2013
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, domare (tf. hyresråd), 2011-2012
Södertörns tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2011
Norrtälje tingsrätt, domare (tingsfiskal), 2010-2011
Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2009-2010
Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 2008-2009
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, biträdande jurist, 2006-2008

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund
Swedish Arbitration Association (SAA)
Young Arbitrators Sweden (YAS)

Utbildning

Uppsala universitet, jur.kand., 2000-2005
Uppsala universitet, fil.kand. i företagsekonomi, 2004-2005
Monash University, Melbourne, studier i företagsekonomi, 2004

Språk

Svenska
Engelska

 

Kontakt

Telefon: 08 122 98 600
Mobil: 070-792 04 25
E-post: isak.kurt@greyadvokat.se