Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Luftkontroll Energy i Örebro AB till Airteam A/S.

Luftkontroll Energy är en ledande installatör av ventilationslösningar i Mälardalsregionen. Bolaget har cirka 35 medarbetare med kontor i Örebro. Omsättningen för 2017 uppgick till cirka 80 mkr. Bolaget erbjuder effektiva ventilations- och energilösningar inklusive service och underhållstjänster.

Airteam är en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark och är ett dotterbolag till Ratos AB (publ).