Grey biträder vid försäljningen av Kungshusen Medicinska till Diploma

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Kungshusen Medicinska AB till Diploma PLC. Kungshusen grundades 1977 och är en ledande svensk distributör av medicintekniska produkter inom endoskopi och diatermi. Kungshusen har sitt huvudkontor i Mariefred,...

Grey söker biträdande jurister inom tvistelösning och M&A

Grey växer och söker nu biträdande jurister. Vi söker dig som har en fullgjord (eller snart fullgjord) juristexamen, eller dig som snart har fullgjort din notarietjänstgöring, och som vill vara med och expandera vår tvistlösningsgrupp eller M&A grupp. Vad vi...

Grey biträder SACPT2 avseende deras investering i Myrspoven AB

Grey har företrätt investmentbolaget SACPT2 i samband med sin etablering samt investering i Myrspoven AB. Myrspoven AB har nu erhållit en investering uppgående till 54 MSEK från SACPT2 och andra investerare (genom kapitaltillskott och teckningsoptioner). SACPT2 är ett...

Grey biträder vid försäljningen av Dicom Expense till MobileXpense

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Dicom Expense AB till MobileXpense. Dicom Expense grundades för 25 år sedan och verksamheten bygger på idén att förenkla rese- och utläggsprocessen. Den smarta molntjänsten och mobilappen effektiviserar...