Andrea Röjmalm

Biträdande jurist

Arbetslivserfarenhet

Grey Advokatbyrå, biträdande jurist, 2018
Blendow Publishing AB, legal advisor, 2016-2018

Utbildning

Uppsala universitet, juristexamen, 2013-2018
Uppsala universitet, studier i spanska, 2017
Linnéuniversitetet, studier i upphovsrätt, 2017

Språk

Svenska
Engelska

Kontakt

Telefon: +46 (0)8 122 98 600
Mobil: +46 (0)70 792 04 23
andrea.rojmalm@greyadvokat.se