Fastigheterna Haninge Gränö 1:103, 1:111 och 1:118 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen.

Fastigheten Haninge Gränö 1:103

Fastighetens tomtareal uppgår till 110 580 kvm och är en obebyggd sjöfastighet med ca 500 meter strandlinje i väster. Jakt- och fiskerätt finns. Området omfattas inte av detaljplan, och utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt varför det vid byggnation kan vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 52 000 kronor (taxeringsår 2020).

Fastigheten Haninge Gränö 1:111

Fastighetens tomtareal uppgår till 3 386 kvm och är en obebyggd bergs- och naturtomt med vacker skärgårdsnatur och sjöglimtar. Området omfattas inte av detaljplan, och utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt varför det vid byggnation kan vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 1 242 000 kronor (taxeringsår 2021).

Fastigheten Haninge Gränö 1:118

Fastighetens tomtareal uppgår till 6 865 kvm och är en obebyggd bergs- och naturtomt med vacker skärgårdsnatur och sjöglimtar. Området omfattas inte av detaljplan, och utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt varför det vid byggnation kan vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 1 207 000 kronor (taxeringsår 2021).

Fastigheterna kan förvärvas separat eller tillsammans.

Auktionen för samtliga tre fastigheter äger rum fredagen den 26 maj 2023 kl. 14:00 i Grey Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 14 i Stockholm. God man är advokat Philip Asmar. Fastigheterna överlåtes i befintligt skick och utan några garantier. Handpenning om 10 % ska erläggas kontant efter godkänd penningtvättskontroll en vecka efter auktionen.

Övrig information om fastigheterna och villkoren för försäljning finns i objektsbeskrivningarna som går att hitta på https://www.sjonara.se/sv/objekt/obebyggd-sjofastighet-med-harligt-vasterlage/ (för 1:103), https://www.sjonara.se/sv/objekt/obebyggd-tomt-med-sjoutsikt/ (för 1:111) och https://www.sjonara.se/sv/objekt/obebyggd-tomt-med-sjoglimtar/ (för 1:118).

Intresse att deltaga i auktionen ska anmälas till Grey Advokatbyrå senast onsdagen den 24 maj 2023 via e-post till johanna.axelsson@greyadvokat.se.

Visning av fastigheterna kommer att ske den 7 maj 2023. Vänligen kontakta mäklaren på telefon 073-500 00 52 eller på mail eva@sjonara.se för info och anmälan till visning.