Fastigheten Österåker Ättarö 1:99 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Fastighetens tomtareal uppgår till 2.893 kvm på vilken ett fritidshus, två ursprungliga stugor och en nyare friggebod finns. Fastigheten har två adresser, Isättraviksvägen 22 och Gruvbacken 3 i Åkersberga, och fastighetens taxeringsvärde uppgår till 2.079.000 kronor (taxeringsår 2021).

Auktionen äger rum fredagen den 18 februari 2022 kl. 14:00 i Grey Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 12 i Stockholm. På grund av rådande pandemi erbjuder vi möjlighet för budgivning på distans via videosystemet Microsoft Teams. God man är advokat Rafail Poumeyrau. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och utan några garantier. Handpenning om 10 % ska erläggas kontant efter godkänd penningtvättskontroll en vecka efter auktionen.

Övrig information om fastigheten och villkoren för försäljning finns i objektsbeskrivningen som kan laddas ned eller beställas genom e-post till johanna.axelsson@greyadvokat.se.
Länk till Objektbeskrivning ›

Intresse att deltaga i auktionen ska anmälas till Grey Advokatbyrå senast den 16 februari 2022 via e-post till johanna.axelsson@greyadvokat.se. Vid anmälan ombeds ni att uppge hur ni önskar närvara vid auktionen, det vill säga på Grey Advokatbyrås kontor i Stockholm eller digitalt.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med god man.