Fastigheten Ekerö Mörby 1:3 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Fastigheten består av mark, har en registrerad areal om 25.001 kvm och är belägen i Ekerö, Skå. Fastigheten saknar taxeringsvärde och är taxerad som en industrifastighet.

Auktionen äger rum onsdagen den 17 januari 2018 kl. 13.30 i Grey Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 12 i Stockholm. God man är advokat Philip Asmar. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och utan några garantier. Handpenning om 10% ska erläggas kontant vid auktionen.

Övrig information om fastigheten och villkoren för försäljning finns i objektbeskrivningen som kan laddas ned här objektbeskrivning › Tillägg till objektbeskrivning › eller beställas genom e-post till info@greyadvokat.se.

Intresse att deltaga i auktionen ska anmälas till Grey Advokatbyrå senast den 15 januari 2018 via e-post till info@greyadvokat.se.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med god man.