Ana Vrabic

Counsel – Specialist inom M&A, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt

Arbetslivserfarenhet

Grey Advokatbyrå, counsel, 2023-
Grey Advokatbyrå, biträdande jurist, 2019-2022
EMISA, juristassistent, 2017-2019

Utbildning

Hague University, Internationell och europeisk rätt, LL.B., 2015-2019
Uppsala Universitet, Internationell skatterätt och EU-skatterätt, juris magisterexamen, 2019-2020

Språk

Spanska
Engelska
Franska
Slovenska

Kontakt

Telefon: 08 122 98 600
Mobil: 070 792 04 29
E-post: ana.vrabic@greyadvokat.se