Organisation

Grey ägs och drivs av advokatbyråns delägare, samtliga med bakgrund från Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer och domstolsväsendet. Grey består för närvarande av sammanlagt sju jurister som är uppdelade i kompetensgrupper. Vi har därutöver en supportorganisation som består av assistenter och kontorsservice.

Samtliga delägare är ansvariga för den löpande verksamheten och sammanträder löpande för att diskutera strategiska frågor och dra upp de övergripande riktlinjerna för advokatbyråns verksamhet.

Läs mer om våra medarbetare