Grey Advokatbyrå har tilldelats en upphandling av juridiska tjänster för Swedavia. Tilldelningen avser rättsområdet fastighetsrätt för en avtalstid om tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år.

Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige. Under räkenskapsåret 2016 hade Swedavias flygplatser 39,5 miljoner passagerare och en nettoomsättning uppgående till 5.546 miljoner kronor.