Grey har företrätt grundarna samt privata investerare vid överlåtelsen av aktierna i The Institution JSPM AB till Iglu Intressenter AB.

The Institution JSPM är en utvecklare av teknologi för hantering av mobila enheter. Dess teknologi gör det möjligt för organisationer att hantera hela livscykeln för smartphones och läsplattor med iOS, Android och Windows som operativsystem.

Iglu Intressenter AB är ett holdingbolag genom vilket Vitruvian äger Snow Software. Snow Software är ett globalt bolag som tillverkar teknologi för licenshantering. Iglu Intressenter företräddes av Roschier.