Grey har företrätt delägaren i Varvtre AB i samband med försäljningen av aktierna i Varvtre till Starbreeze AB (publ) verkställande direktör. Varvtre äger för närvarande 12,7 procent av aktierna i Starbreeze och är därmed den största aktieägaren i Starbreeze.

Starbreeze utvecklar spel baserade på egna och andras rättigheter både i egen regi och tillsammans med ledande spelförläggare. Starbreeze är ett publikt aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Premier