Grey företräder Rosemed Holding i samband med förvärv av 35 % av aktierna i Evolan Pharma AB från dess grundare samt har även företrätt Rosemed i frågor rörande bl.a. aktieägaravtal.

Evolan Pharma bedriver verksamhet inom försäljning av läkemedel och naturläkemedel. Säljaren biträddes av Advokatfirman Cederquist.