Grey företräder Mälarum Fastigheter vid förvärv av fastighetsbestånd bestående av sammanlagt åtta fastigheter i Mariefred av HFF i Mälardalen AB. Fastigheterna innefattar både bostäder och lokaler. Förvärvet sker via bolagsöverlåtelser.

Mälarum Fastigheter är ett fastighetsbolag som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kulturbyggnader och industrifastigheter med en totalyta på 54.000 kvadratmeter. Förvärvet är ett led i Mälarums fortsatta strategi att fokusera på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Mälardalen och Storstockholmsregionen. Mälarum är ett dotterbolag till STC Interfinans AB.