Grey företräder Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB vid ett förvärv av en fastighet med byggrätt i Bromma, Stockholm. Överlåtelsen genomförs i bolagsform. Fastighetsförädlarnas framtida planer för fastigheten är att den ska bli bostäder och avser att uppföra cirka 135 bostadsrätter.

Fastighetsförädlarna bedriver verksamhet inom fastighetsförädling och projektledning med huvudsaklig fokus på bostäder. Säljaren biträddes av Advokatfirman Vinge.