Grey har biträtt Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin i samband med överlåtelse av tre fastigheter på Golden Mile i Marbella, Spanien, till Quartiers Properties AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 13,5 miljoner euro.

Stiftelsen Centralfonden är en svensk stiftelse som förvaltar medel härrörande ur den svenska skogsnäringen. Stiftelsen står under statlig tillsyn och förvaltas gemensamt av branschens arbetsgivarorganisation samt fackföreningar.

Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som verkar i Spanien. Bolagets preferensaktier är sedan den 6 juli 2016 upptagna för handel på NGM Nordic MTF.