Grey biträder Bas Invest AB vid förvärv av majoriteten av aktierna i mjukvarubolaget Momentum Software AB och dess dotterbolag Momentum Fastighetssystem AB av grundaren och den tidigare huvudägaren Bengt Östling samt ett antal minoritetsägare. Bengt Östling kvarstår dock som delägare tillsammans med Bas Invest AB och ett antal anställda i koncernen.

Momentum grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Falun. Verksamheten består främst av att tillhandahålla fastighetssystemet Momentum PM, som är ett modernt och heltäckande affärssystem i webbmiljö för fastighetsbolag m.fl. samt Momentum RC som är ett energi– och miljöuppföljningssystem varvid kunderna kan mäta och analysera energiförbrukning, kostnader och miljöpåverkan.