Grey har företrätt aktieägare vid försäljningen av 100 % av aktierna i Vodvision Europe AB till Indentive AB (publ). Köpeskillingen bestod i 713.000 aktier och 713.000 teckningsoptioner i Indentive AB.

Vodvision Europe AB utvecklar och försäljer OTT-plattformar och relaterade tjänster till TV-operatörer över hela världen, och är en av pionjärerna inom denna marknad. Indentive AB (publ) är verksamt inom strömmande media och Internet of Things, och dess aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Transaktionen är villkorad av att bolagsstämma hålls i Indentive AB (publ) som godkänner förvärvet.