Grey har företrätt grundarna och övriga aktieägare vid försäljningen av 93 % av aktierna i The Multi Group Ltd till 500.com Ltd. Köpeskillingen uppgick till cirka 50 miljoner euro.

Multi Group är ett maltesiskt bolag som tillhandahåller online lotteri- och kasinoplattformar i de nordiska länderna.

500.com en ledande leverantör av online sportlotterier i Kina och erbjuder en omfattande och integrerad serie av online lotteritjänster, information, användarverktyg och virtuella samhällsplatser till sina användare. 500.com är noterad på New York Stock Exchange (NYSE).

Förvärvet är villkorat av godkännande av relevanta tillsynsmyndigheter och sedvanliga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet.