Grey har företrätt ägarna i samband med försäljningen av aktierna i Tekniska lösningar i Täby AB (TLAB) till Soltech Energy Sweden AB (publ).

TLAB är verksamt i stora delar av landet, även om majoriteten av de anställda är baserade i Stockholm. För elinstallationer är företaget främst verksamt inom entreprenad och nyinstallationer, men har även kompetens inom mer avancerade lösningar som ställverk. Företagets solenergikunder består främst av företag och mindre industrifastigheter och förnybar energi är ett växande affärsområde.

Soltech har en tydlig tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikindustrin. Förvärvet av elteknikföretaget TLAB etablerar koncernen ytterligare inom elteknikområdet och stärker även Soltechs geografiska närvaro i Stockholmsområdet. Förvärvet finansieras med egna medel och med nyemitterade Soltech-aktier. Aktierna i Soltech är noterade på Nasdaq First North Growth Market.