Grey har företrätt ägaren i samband med försäljningen av aktierna i Omniglot AB till Tellusgruppen AB.

År 2015 var Omniglot en av de första privata aktörerna på marknaden att erbjuda modersmålsundervisning och studievägledning. Med 200 engagerade lärare som talar över 70 olika språk har Omniglot idag ett 60-tal kunder som består av både kommunala och fristående grundskolor samt gymnasieskolor i Sverige.

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av företag inom utbildnings- och barnomsorgssektorn. Koncernen driver idag 27 förskolor och sju grundskolor.

Aktierna i Tellusgruppen är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Genom att återinvestera i Tellusgruppens aktier blir säljaren av Omniglot den näst största ägaren i Tellusgruppen.