Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av Lumagates nordiska verksamhet innefattande bolag i Sverige, Norge och Danmark till Innofactor Oyj.

Lumagate är ett av nordens ledande företag inom IT-tjänster med fokus på molnbaserade lösningar i Microsofts ekosystem. Dessa lösningar syftar till att stödja och förbättra kundernas affärsprocesser. Företaget har över 70 anställda.

Köpeskillingen består av en fast del som betalas kontant vid tillträdet och en tilläggsköpeskilling som är baserad på Lumagate koncernens konsoliderade EBITDA avseende räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018. Tilläggsköpeskillingen kan komma att betalas i aktier i Innofactor.

Som en del av arrangemanget erhåller Innofactor även köpoption att förvärva Ironstone, ett företag som tillhandahåller hosting-tjänster för Azure i Sverige och Danmark. Ägarna till Ironstone är delvis desamma som säljarna av Lumagate.

Aktierna i Innofactor är upptagna till handel på NASDAQ Helsinki Oy.