Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Kungshusen Medicinska AB till Diploma PLC.

Kungshusen grundades 1977 och är en ledande svensk distributör av medicintekniska produkter inom endoskopi och diatermi. Kungshusen har sitt huvudkontor i Mariefred, Sverige, och tillhandahåller produkter till vårdgivare i alla större regioner i Sverige. Kungshusen omsätter cirka 14 miljoner dollar.

Diploma är en brittisk koncern noterad i Storbritannien som tillhandahåller produkter och tjänster inom bland annat life science. Inom segmentet life science tillhandahåller företaget kliniska diagnostiska instrument och kirurgiska medicintekniska produkter till sjukhus, kliniker och laboratorier, främst i Kanada, Europa och Australien. Diploma omsätter cirka 740 miljoner dollar.