Grey har företrätt ägaren vid försäljningen av aktierna i eBuilder Travel AB till MobileXpense.

eBuilder Travel grundades 2007 och erbjuder en molnbaserad tjänst som stödjer hela rese- och utläggsprocessen ”end to end” för såväl resenären som arbetsgivaren. Ett flertal stora offentliga och privata organisationer använder sig av av eBuilder Travels lösningar. eBuilder Travels lösningar används i mer än 80 länder.

MobileXpense grundades 2000 och är ett bolag baserat i Bryssel och som tillhandahåller globala mobila lösningar för resekostnadshantering för stora multinationella företag och statliga organisationer. Dess mjukvarulösning förenklar ett komplext och ofta tidskrävande problem för affärsresenärer och ekonomiavdelningarna hos företag runt om i världen. MobileXpense har mer än 300 kunder med 1,2 miljoner slutanvändare i över 100 länder.