Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Dicom Expense AB till MobileXpense.
Dicom Expense grundades för 25 år sedan och verksamheten bygger på idén att förenkla rese- och utläggsprocessen. Den smarta molntjänsten och mobilappen effektiviserar bokföringen för över 1500 företag med deras kortfakturor, reseräkningar och kvitton.

MobileXpense grundades år 2000 och är ett bolag baserat i Bryssel som tillhandahåller globala mobila lösningar för resekostnadshantering för stora multinationella företag och statliga organisationer. Dess mjukvarulösning förenklar ett komplext och ofta tidskrävande problem för affärsresenärer och ekonomiavdelningarna hos företag runt om i världen. MobileXpense har mer än 3 000 kunder med 1,7 miljoner slutanvändare i över 100 länder.