Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Defiso Media AB till Adelis Equity Partners.

Defiso Media, grundat 2010, är verksam inom digital marknadsföring. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda sökmotoroptimeringstjänster för små och medelstora bolag, främst genom bolagets s.k. landningssidor. Under bolagets senaste räkenskapsår, som avslutades i augusti 2017, hade Defiso Media en omsättning om 43 mkr och en EBITDA om 16 mkr.

Adelis Equity Partners är ett private equity-bolag med fokus på investeringar i medelstora företag i Norden