Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Billecta AB till Savelend Credit Group AB (publ).

Billecta grundades 2014 och bolagets tjänst hjälper företag att automatisera sina fakturaflöden, allt från skapande av fakturor till avprickning, bokföring, påminnelse och kravhantering. Bolaget faktureringssystem processar fakturor med en volym på sex miljarder kronor årligen.

Savelend tillhandahåller en investering- och sparplattform som möjliggör att vanliga småsparare kan låna ut pengar till andra privatpersoner (peer-to-peer-modell).