Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Dicom Data AB och Dicom Göteborg AB till FSN Capital V.

FSN Capital har samtidigt förvärvat IT-bolagen Office-IT Partner och Zetup. FSN Capital kommer att bli majoritetsägare i den nya gruppen som har som målsättning att bli en nordisk marknadsledare inom IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering. Den nya gruppen kommer att ha fler än 500 anställda, 33 kontor över hela landet och en total årlig omsättning över 1 miljard SEK.