Grey har företrätt grundarna i samband med försäljningen av aktierna i nätresebolaget Flygstolen Holding AB och dess dotterbolag Flygstolen Nordic AB till det nederländska bolaget Otravo.

Flygstolen grundades i Helsingborg 2004 och har de senaste åren även expanderat till Norge och Danmark där man driver verksamheten under namnet Tripmonster. Flygstolens omsättning har gått från 182 miljoner kronor under 2011 till cirka 1,5 miljarder kronor under 2015.

Otravo äger de digitala resebolagen Vliegtickets.nl, WTC.nl och Schipholtickets.nl och är marknadsledande i Benelux-länderna. Efter förvärvet av Flygstolen når Otravos bolag tillsammans en omsättning på drygt 4,7 miljarder kronor.