Grey biträder The Institution JSPM AB vid genomförandet av en emission av konvertibler samt har även företrätt bolagets ägare i frågor rörande bl.a. aktieägaravtal. The Institution utvecklar en programvara för säkerhet och enkelhet vid hantering av mobiltelefoner i företag, myndigheter, kommuner och landsting. Syftet med konvertibelemissionen är att få in nytt kapital till investeringar.