Grey har företrätt investmentbolaget SACPT2 i samband med sin etablering samt investering i Myrspoven AB. Myrspoven AB har nu erhållit en investering uppgående till 54 MSEK från SACPT2 och andra investerare (genom kapitaltillskott och teckningsoptioner).

SACPT2 är ett investmentbolag som grundades 2021 och dess verksamhet består av att investera i företag främst inom teknikindustrin.

Myrspoven erbjuder en mjukvara som integreras med befintliga styrsystem och läser av data. Modellerna lär sig sedan hur byggnaden ska drivas för att nå bästa inomhusklimat till lägsta kostnad.