Grey har företrätt RISE Research Institutes of Sweden AB vid förvärv av 60 procent av aktierna i MoRe Research Örnsköldsvik AB. MoRe är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE:s satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, och ägs av svenska staten.

Nuvarande ägare av MoRe (Eurocon Engineering AB, Stiftelsen J C Kempes Minne, Metsä Board Sverige AB och Domsjö Fabriker AB) kvarstår som ägare med tillsammans 40 procent av aktierna och ser affären med RISE som strategiskt viktig för att stärka svensk skogsindustri.