Grey har biträtt Grekisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien med en omstrukturering av kyrkans fastighetsinnehav samt i övrigt bistått organisationen med juridisk rådgivning på pro bono basis.

Grekisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien har ett omfattande fastighetsinnehav i Skandinavien och är en del av Konstantinopels Ekumeniska Patriarkat.