Grey har företrätt Evolan Pharma AB vid förvärv av en portfölj bestående av 12 varumärken (Citodon, Morfin Special, Sincon, Bamse, Oliva, Karbasal, Complete, Nazamer, Ferromax, Tussin, Samin och Conotrane) av Karo Pharma. Portföljens nettoomsättning uppgick till SEK 62 millioner under 2020.

Evolan är ett svenskt läkemedelsföretag som arbetar med produktutveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel.

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.