Grey har företrätt Evolan Pharma AB vid förvärv av läkemedlet Hydrokortison Trimb och samtliga därtill relaterade immateriella rättigheter och tillgångar av Trimb Healthcare AB, ett bolag ägt av Karo Pharma.
Konkurrensverket har godkänt Evolan som köpare av Hydrokortison Trimb och förvärvet förväntas slutföras den 29 november 2019.

Evolan är ett svenskt läkemedelsföretag som arbetar med produktutveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel.

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.