Tvistlösning


Vi har omfattande erfarenhet av att företräda klienter
i tvister i skiljeförfaranden och i allmän domstol i alla typer av kommersiella tvister. Vi biträder sålunda våra klienter inom ett stort spektrum av tvister som t.ex. investeringar, företagsförvärv, bolagsrätt (tvångsinlösen eller styrelseansvar m.m.), kommersiella avtal, skadestånd och försäkringstvister.

Omfattande och komplicerade tvistemål kräver förmågan att snabbt kunna sätta sig in i och förstå komplexa förhållanden, ofta av ekonomisk och teknisk art. Våra processadvokater har därför omfattande erfarenhet även från andra områden än själva processrätten, samt har tjänstgjort i under och överrätt bl.a. som domare. Till denna förmåga adderar vi ett kvalitativt, relevant och initierat juridiskt angreppssätt. Vi utvärderar tidigt framgångsmöjligheterna och ger rådgivning kring strategiska överväganden. Detta sammantaget säkerställer att vi alltid uppnår bästa möjliga processläge för våra klienter.

Vår expertis

Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Tvistlösning
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Anti-korruption