Kommersiella avtal

 

Vi agerar i många olika frågor av väsentlig betydelse för ett företags affärsverksamhet. Exempel på ärenden är strukturering av affärer samt upprättande och förhandling av stora och komplexa avtal.

Vi är klientens strategiska rådgivare i de olika övervägandena som uppkommer i dessa kritiska situationer. Vårt förhållningssätt är att man med väl uttänkta affärsupplägg och avtal kan undvika problem innan de uppstår, och därmed göra stora besparingar. Vi strävar därför efter att upprätta kommersiellt gångbara avtal som är tydliga och som inte endast minimerar risken för framtida tvister utan som också är tillräckligt ömsesidiga och flexibla för att säkra affären med motparten.

Vi hanterar alla typer av avtalsfrågor inom t.ex. samarbeten och joint ventures, agent- och distributionsavtal, licenser, outsourcing, forskning och utveckling (FoU), internationella leveranser och industriella projekt.

Genom att kombinera detaljerad branschkunskap med hög kompetens inom avtalsrätt eftersträvar vi att tillhandahålla en proaktiv insats och att uppnå våra klienters mål på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Vår expertis

Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Tvistlösning
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Anti-korruption