Företagsöverlåtelser
(M&A)


M&A utgör ett av byråns viktigaste verksamhetsområden.
Vi har spetskompetens inom förvärv och försäljningar av bolag och verksamheter inom och utanför Sverige och biträder regelbundet i komplexa transaktioner inom ett brett spektrum av branscher. Vi biträder våra klienter under hela processen, både på säljar- och köparsidan, med rådgivning kring strukturella och strategiska frågor, föravtal, due diligence, upprättande och förhandling av avtal samt hanterar alla förekommande frågor fram till avslut med tillträde och post-closing frågor.

Om en transaktion kräver särskild specialkompetens som inte finns på byrån kan vi omgående sätta ihop ett team av välrenommerade specialister som delar vår syn på att tillhandahålla högkvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning. Detta betyder att våra klienter kan vara säkra på att alla relevanta kompetensområden alltid står till deras förfogande.

Ett urval av våra senaste uppdrag inom företagstransaktioner kan ni finna under Nyheter ›

Vår expertis

Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Tvistlösning
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Anti-korruption