Fastighetsrätt


Fastighetsrätten utgör en av våra kärnverksamheter
och vi biträder bl.a. svenska och utländska fastighetsbolag, internationella investerare, institutionella aktörer och svenska börsbolag med fastighetstransaktioner och annan fastighetsrätt.

Vår rådgivning rymmer expertis i allt från komplex strukturering till mer specialiserade frågor inom exempelvis hyresrätten och täcker samtliga juridiska aspekter som kan bli aktuella vid köp, försäljning och innehav av fastigheter.

Vi biträder således under hela fastighetstransaktionen med rådgivning inom strategiska och strukturella frågor, due diligence, upprättande och förhandling av överlåtelseavtal samt tillträde osv. Vidare biträder vi också våra klienter inom frågor som uppkommer i deras löpande verksamhet såsom t.ex. lokalhyresfrågor och som ombud i fastighets- och hyresrelaterade tvister.

Vår gedigna kunskap i kombination med ett stort engagemang gör det möjligt för oss att ge våra klienter högsta kvalitet och en service som alltid ligger i framkant.

Vår expertis

Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Tvistlösning
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Anti-korruption