Bolagsrätt

 

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar de flesta av våra ärenden. Vi har sålunda omfattande erfarenhet och expertis inom bolagsrätt och annan associationsrätt avseende t.ex. föreningar och stiftelser. Vår rådgivning täcker hela fältet av bolagsrättsliga aspekter som kan uppstå i eller påverka klienternas verksamheter, såsom etableringar, styrelsefrågor, ansvarsfrågor, stämmor, fusioner, nyemissioner, omstruktureringar, likvidationer, kapitalökningar, investeringar, aktieägaravtal, joint ventures, inlösen av minoritetsaktier och andra minoritetsfrågor osv.

Vår rådgivning inkluderar även styrelseuppdrag, biträde vid bolagsstämmor samt frågor relaterade till bolagsstyrning. Därutöver erhåller vi också andra typer av förtroendeuppdrag såsom särskild granskare enligt aktiebolagslagen.

Våra klienter värdesätter vår gedigna erfarenhet inom bolagsrätt. Genom senior rådgivning, helhetstänk samt kreativitet säkerställer vi kvaliteten och affärsmässigheten i vår bolagsrättsliga rådgivning.

Vår expertis

Bolagsrätt
Fastighetsrätt
Tvistlösning
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser (M&A)
Anti-korruption