Expertis

Klientanpassad rådgivning innebär mer än att endast tillhandahålla korrekta juridiska råd – klienten ska även ha nytta av rådgivningen för att kunna göra bättre affärer. För att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen kombinerar alla våra jurister en bred juridisk kunskap med spetskompetens inom specifika områden, alltid tillämpat med ett kommersiellt tänk. Vi kan därför erbjuda våra klienter en pragmatisk, kvalitativ och kostnadseffektiv rådgivning.

Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar
de flesta av våra ärenden.

Företagsöverlåtelser (M&A)

M&A utgör ett av byråns viktigaste
verksamhetsområden.

Kommersiella avtal

Vi agerar i många olika frågor av väsentlig betydelse för ett företags affärsverksamhet.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten utgör en av våra
kärnverksamheter.

Tvistlösning

Vi har omfattande erfarenhet av att
företräda klienter i tvister.

Anti-korruption

Anti-korruption är ett av våra expertisområden