GREY ERBJUDER

UTREDNINGAR

Utredningar

Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra utredningsarbete av olika karaktär och anlitas ofta som särskild granskare enligt 10 kap. aktiebolagslagen. Som advokater har vi goda förutsättningar att effektivt utföra utredningsärenden.

Så fungerar det

Beroende på hur föremålet för utredningen har identifierats – inom ramen för organisationens egna förebyggande åtgärdssystem eller till följd av ett visselblåsarärende – varierar uppdragets omfattning och karaktär. Gemensamt för majoriteten av de utredningsärenden vi hanterar är att vi hjälper våra klienter att kartlägga ett visst händelseförlopp som har uppstått i företag och organisationer samt att identifiera och analysera relevanta juridiska frågor. Vi föreslår alltid även konkreta åtgärder att vidta och lösningar till följd av resultaten från vår utredning.

I denna typ av utredningsärenden har vi en väl upparbetad metodik för att sätta ramarna för, genomföra och leverera resultatet av vårt uppdrag på ett sådant vis att utredningens självständighet och objektivitet upprätthålls.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert.