BOLAGSRÄTT

SKAPA RÄTT STRUKTUR

Genom helhetstänk samt kreativitet säkerställer vi kvaliteten
och affärsmässigheten i vår bolagsrättsliga rådgivning

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER (M&A)

M&A I EN DYNAMISK VÄRLD

Vi har förmågan att hantera de mest krävande transaktionerna
på ett pragmatiskt och effektivt sätt

KOMMERSIELLA AVTAL

AVTAL SOM STÄRKER DINA AFFÄRER

Vi strävar efter att förstå klientens verksamhet och
skapa avtal som möjliggör goda affärer

FASTIGHETSRÄTT

KLIENTFOKUSERAD RÅDGIVNING

Vi erbjuder affärsmässig rådgivning under fastighetens hela
livscykel med ett särskilt fokus på fastighetstransaktioner

OM OSS

Grey Advokatbyrå

Grey Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med ett strategiskt fokus på M&A, fastighetsrätt och tvistlösning. Vi tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning i ett effektivt och personligt format.

Om Grey ›

Nyheter

Grey biträder vid försäljningen av Omniglot till Tellusgruppen

Grey har företrätt ägaren i samband med försäljningen av aktierna i Omniglot AB till Tellusgruppen AB. År 2015 var Omniglot en av de första privata aktörerna på marknaden att erbjuda modersmålsundervisning och studievägledning. Med 200 engagerade lärare som talar över...

Grey biträder vid försäljningen av AV-Line till Levinsgruppen

Grey har företrätt ägarna i samband med försäljningen av aktierna i AV-Line AB till Energy Holding I Stockholm AB. AV-Line erbjuder helhetslösningar för installation inom el, AV-teknik, säkerhet, laddinfrastruktur/e-mobilitet samt data- och fibernät. AV-Line grundades...

Offentlig auktion av fastigheten Nyköping Marsö 1:8

Fastigheten Nyköping Marsö 1:8 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Fastighetens tomtareal uppgår till 10.150 kvm på vilken två fritidshus finns. Fastighetens vattenareal uppgår till 81.750 kvm. På fastigheten finns även en strand på högst 75 m....

Våra medarbetare

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Varje person som anställs kännetecknas därför av
framstående akademiska meriter, kreativitet, energi, intelligens och viljan att utmärka sig.

Expertis

Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar
de flesta av våra ärenden.

Företagsöverlåtelser (M&A)

M&A utgör ett av byråns viktigaste
verksamhetsområden.

Kommersiella avtal

Vi agerar i många olika frågor av väsentlig betydelse för ett företags affärsverksamhet.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten utgör en av våra kärnverksamheter.

Tvistlösning

Vi har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i tvister.