BOLAGSRÄTT

SKAPA RÄTT STRUKTUR

Genom helhetstänk samt kreativitet säkerställer vi kvaliteten
och affärsmässigheten i vår bolagsrättsliga rådgivning

LÄS MER

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER (M&A)

M&A I EN DYNAMISK VÄRLD

Vi har förmågan att hantera de mest krävande transaktionerna
på ett pragmatiskt och effektivt sätt.

LÄS MER

KOMMERSIELLA AVTAL

AVTAL SOM STÄRKER DINA AFFÄRER

Vi strävar efter att förstå klientens verksamhet och
skapa avtal som möjliggör goda affärer

LÄS MER

FASTIGHETSRÄTT

KLIENTFOKUSERAD RÅDGIVNING

Vi erbjuder affärsmässig rådgivning under fastighetens hela
livscykel med ett särskilt fokus på fastighetstransaktioner

LÄS MER

TVISTLÖSNING

TVISTLÖSNING I KOMPLEXA SITUATIONER

Vi företräder klienter i allt som berör kommersiella tvister såsom skiljeförfaranden,
domstolsprocesser och andra alternativa tvistlösningsformer

LÄS MER
OM OSS

Grey Advokatbyrå

Grey Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med ett strategiskt fokus på M&A, fastighetsrätt och
tvistlösning. Vi tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning i ett effektivt och personligt format.
Om Grey ›

Nyheter

Grey biträder vid försäljningen av Luftkontroll Energy till Airteam

Grey har företrätt ägarna vid försäljningen av aktierna i Luftkontroll Energy i Örebro AB till Airteam A/S. Luftkontroll Energy är en ledande installatör av ventilationslösningar i Mälardalsregionen. Bolaget har cirka 35 medarbetare med kontor i Örebro. Omsättningen...

Offentlig auktion av fastigheten Ekerö Mörby 1:3

Fastigheten Ekerö Mörby 1:3 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Fastigheten består av mark, har en registrerad areal om 25.001 kvm och är belägen i Ekerö, Skå. Fastigheten saknar taxeringsvärde och är taxerad som en industrifastighet. Auktionen äger...

Grey vann offentlig upphandling för Swedavia

Grey Advokatbyrå har tilldelats en upphandling av juridiska tjänster för Swedavia. Tilldelningen avser rättsområdet fastighetsrätt för en avtalstid om tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och...

Grey biträder vid försäljningen av The Multi Group till 500.com

Grey har företrätt grundarna och övriga aktieägare vid försäljningen av 93 % av aktierna i The Multi Group Ltd till 500.com Ltd. Köpeskillingen uppgick till cirka 50 miljoner euro. Multi Group är ett maltesiskt bolag som tillhandahåller online lotteri- och...

Grey biträder vid försäljningen av Saldab IT AB till Dustin

Grey har företrätt grundarna och övriga aktieägare vid försäljningen av aktierna i Saldab IT AB till Dustin Sverige AB. Saldab är ett IT företag baserat i Malmö som erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag. Bolaget har 84 medarbetare och omsatte under...

Våra medarbetare

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Varje person som anställs kännetecknas därför av
framstående akademiska meriter, kreativitet, energi, intelligens och viljan att utmärka sig.
Läs mer om våra medarbetare

Expertis

icon_bolagsratt
Bolagsrätt

Bolagsrättsliga frågor genomsyrar
de flesta av våra ärenden.

icon_-merger_aquisitions
Företagsöverlåtelser (M&A)

M&A utgör ett av byråns viktigaste
verksamhetsområden.

icon_kommersiellaavtal
Kommersiella avtal

Vi agerar i många olika frågor av väsentlig
betydelse för ett företags affärsverksamhet.

icon_fastighetsratt
Fastighetsrätt

Fastighetsrätten utgör en av våra
kärnverksamheter.

icon_tvistelosning
Tvistlösning

Vi har omfattande erfarenhet av att
företräda klienter i tvister.